Máy phun sương Cloudburst MỸ (1,5HP)

62.000.000

(1) Bơm CB410,

(30) Nút phun sương CB250

(2) Đầu cắm cuối CB250P,

(29) CB224-2 2ʹ Ống

(1) Móc treo CB223.250,

(1) 20ʹ Ống nylon (2) CB255 Elbows,

(1) CB250B Misting Tee

(1) Van xả CB130-10 (có thể mở rộng thành 124ʹ với vòi phun 62 – .008ʺ)

So sánh
X