Trọn bộ máy phun sương rời – 45 bec phun

  2.750.000

  TRỌN BỘ THIẾT BỊ BAO GỒM:

  + 1 máy phun sương rời

  + 45 bộ béc phun

  + 55 m dây.

  + 1 bộ lọc nước