Trọn bộ máy phun sương rời – 45 bec phun

2.750.000

TRỌN BỘ THIẾT BỊ BAO GỒM:

+ 1 máy phun sương rời

+ 45 bộ béc phun

+ 55 m dây.

+ 1 bộ lọc nước

 

So sánh
X