Trọn bộ máy phun sương rời – 70 bec phun

  3.350.000

  TRỌN BỘ THIẾT BỊ BAO GỒM:

  + 1 máy phun sương TD 2000

  + 70 bộ béc phun

  + 80 m dây.

  + 1 bộ lọc nước

   

  Cho phép đặt hàng trước