Trọn bộ máy phun sương rời – 20 bec phun

1.350.000

TRỌN BỘ THIẾT BỊ BAO GỒM:

+ 1 máy phun sương rời

+ 20 bộ béc phun

+ 30 m dây.

+ 1 bộ lọc nước

+ Bảo hành 6 tháng